วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เอกสารประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลือกหัวข้อย่อย

แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอแจ้งจำหน่ายหรือสะสมอาหาร 188 KB. 17
2 แบบคำขอรับใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต 137 KB. 15
3 แบบฟอร์ม ฆ.ษ1 83 KB. 16
4 หนังสือมอบอำนาจ 41 KB. 16

แชร์ให้เพื่อน: