วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เลือกหัวข้อย่อย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้เป็นประธานในการจัดประชุมยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ร่วมกับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ ให้แก่นางสาวสายรุ้ง นันทะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ที่มีความซื่อสัตย์ กรณีเก็บของมีค่าได้แล้วส่งคืนแก่เจ้าของ เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ให้เพื่อน: