วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การเรียกประชุมสภาฯ

เลือกหัวข้อย่อย

การเรียกประชุมสภาฯ ประจำปี 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 209 KB. 19
2 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 215 KB. 23
3 เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 219 KB. 7

แชร์ให้เพื่อน: