วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การนัดประชุมสภาฯ

เลือกหัวข้อย่อย

การนัดประชุมสภาฯ ประจำปี 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 นัดประชุมฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 215 KB. 6
2 นัดประชุมฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 245 KB. 8

แชร์ให้เพื่อน: