วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

เลือกหัวข้อย่อย

คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสุเทพ 2564

แชร์ให้เพื่อน: