วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ

เลือกหัวข้อย่อย

กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563

ขอขอบคุณ เพจ ดอกบัวใต้เสาชิงช้า

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 อนุมัติใช้ต่างกันอย่างไร 264 KB. 58
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2.22 MB. 56

แชร์ให้เพื่อน: