วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจ ทต.สุเทพ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสุเทพ 53 KB. 16

แชร์ให้เพื่อน: