วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

เลือกหัวข้อย่อย

เอกสารดาวน์โหลด

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 325 KB. 230
2 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 324 KB. 263
3 แจ้งผู้ช่วยหาเสียง 74 KB. 1,271
4 แจ้งพาหนะ 52 KB. 1,040
5 แจ้งเวที 52 KB. 221
6 แจ้งอิเล็กทรอนิกส์ 54 KB. 419
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ 347 KB. 209
8 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ 298 KB. 247
9 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 99 KB. 505
10 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ของผู้รับสมัครเลือกตั้ง 1.50 MB. 224
11 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 562 KB. 476
12 การแบ่งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 141 KB. 193
13 การแบ่งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2 120 KB. 187

แชร์ให้เพื่อน:


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required 'block-inter-ip.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0