วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการลงโทษทางวินัยของพนักงานเทศบาล(แผ่นพับ) 234 KB. 924
2 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.65 MB. 194
3 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) 1.73 MB. 181
4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4.09 MB. 206
5 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 5.32 MB. 209
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1.42 MB. 184
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 4.66 MB. 194
8 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 7.51 MB. 171

แชร์ให้เพื่อน: