วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

E-SERVICE

E-SERVICE

งานไฟฟ้าเทศบาลตำบลสุเทพ

สามารถแจ้งซ่อมไฟกิ่ง/ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

ตามช่องทาง E-SERVICE ที่ท่านสะดวก ได้ 2 วิธี


1. สแกน QR Code ไลน์นี้ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง


หรือ 2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งซ่อมให้ครบถ้วน


3. เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วน แล้วกด "ส่ง"

4. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง และดำเนินการแก้ไข ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับคำร้องขอตามแบบฟอร์มฯ

5. หากดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทันที


** สำหรับท่านที่ไม่สะดวกแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถมาเขียนคำร้องได้ที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ติดต่อกองช่าง หรือ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 หรือโทร 053-329251 ต่อ 124


__________________________________________________________________


แชร์ให้เพื่อน: