วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

แผนประชาสัมพันธ์

แผนประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แผนประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสุเทพ ปีงบประมาณ 2564 6.69 MB. 57
2 บันทึกเสนอใช้แผนประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 827 KB. 19

แชร์ให้เพื่อน: