วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ปก 112 KB. 34
2 คำนำ 26 KB. 35
3 สารบัญ 28 KB. 34
4 บทนำ 50 KB. 33
5 ส่วนที่ 1 121 KB. 36
6 ส่วนที่ 2 254 KB. 31
7 ส่วนที่ 3-1 163 KB. 35
8 ส่วนที่ 3-2 144 KB. 35
9 ประกาศเทศบาล รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 65 KB. 38
10 ผลการดำเนินงาน 2560 376 KB. 40
11 ผลการดำเนินงาน 2560 58 KB. 35
12 ผลการดำเนินงาน2560-2 58 KB. 39

แชร์ให้เพื่อน: