วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกหัวข้อย่อย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 (งบอุดหนุน) 328 KB. 11
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564 637 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: