วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงาน สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงาน สขร 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 1.16 MB. 14
2 รายงาน สขร 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 318 KB. 9
3 รายงาน สขร 1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 373 KB. 0

แชร์ให้เพื่อน: