วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 3.69 MB. 96
2 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 4.32 MB. 67
3 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 4.32 MB. 68
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน,มกราคม 2563 652 KB. 66
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 864 KB. 53
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 971 KB. 60
7 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 1.29 MB. 48
8 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 6.72 MB. 35
9 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 987 KB. 24
10 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 1.07 MB. 15
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 1.08 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: