วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563 832 KB. 58
2 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 1.34 MB. 62
3 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563 1.20 MB. 33
4 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564 1.44 MB. 77
5 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.48 MB. 38
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564 1.54 MB. 19
7 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564 3.47 MB. 11
8 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564 1.44 MB. 6
9 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564 1.49 MB. 6
10 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564 1.43 MB. 4
11 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564 1.42 MB. 2

แชร์ให้เพื่อน: