วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561 1.06 MB. 81
2 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 808 KB. 70
3 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 757 KB. 78
4 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 669 KB. 100
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ฺ 2562 2.77 MB. 41
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 3.14 MB. 44
7 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562 2.80 MB. 35
8 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 3.42 MB. 23
9 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 3.43 MB. 20
10 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2.86 MB. 19
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 4.74 MB. 10
12 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 7.32 MB. 1

แชร์ให้เพื่อน: