วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน

เลือกหัวข้อย่อย

รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2565 2.33 MB. 48
2 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2.71 MB. 35
3 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2565 7.28 MB. 33
4 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2566 2.81 MB. 34
5 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 8.19 MB. 21
6 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม2566 2.91 MB. 29
7 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน เมษายน 2566 2.92 MB. 16
8 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566 7.14 MB. 17
9 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2566 7.27 MB. 10
10 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2566 7.88 MB. 7
11 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2566 7.59 MB. 3

แชร์ให้เพื่อน: