วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

รายงานอื่นๆ

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำเดือน ตุลาคม2561 374 KB. 19
2 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 414 KB. 14
3 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน ธันวาคม 2561 120 KB. 16
4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำเดือน มกราคม 2562 121 KB. 15
5 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 826 KB. 19
6 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน มีนาคม 2562 834 KB. 16
7 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนเมษายน 2562 834 KB. 14
8 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 849 KB. 17
9 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 855 KB. 12
10 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 869 KB. 24
11 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 861 KB. 9

แชร์ให้เพื่อน: