วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

การยื่นชำระภาษีผ่านธนาคาร

รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรับชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมท้องถิ่น

เลขที่บัญชี 521-0-64408-1


***** โอนแล้วโทรแจ้ง ฝ่ายพัฒนารายได้ 053-329251-2 ต่อ 121

***แจ้งยอดโอนทุกครั้งเมื่อทำการโอนชำระแล้ว

แชร์ให้เพื่อน: