วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดี มีรายได้ ภายใต้การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายพศิน อัคเดชธนโชติ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ <br>ติดต่อ 081-6724432

นายพศิน อัคเดชธนโชติ

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
ติดต่อ 081-6724432

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แนวทางการเขียนหนังสือติดต่อราชการ 210 KB. 1,496
2 คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 348 KB. 182
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 276 KB. 157
4 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 7.51 MB. 723
5 คู่มือลงทะเบียนรับเบี้ย 1.20 MB. 159
6 แนวทางการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 436 KB. 7,794
7 เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระเงินค่าภาษี 7.27 MB. 227
8 แนวทางการใช้/การยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสุเทพ 69 KB. 151
9 คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 420 KB. 325
10 คู่มือภาษี 4.58 MB. 132
11 คู่มือสำหรับข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 1.75 MB. 158
12 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร 462 KB. 93
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร 462 KB. 96
14 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ทต.สุเทพ 1.57 MB. 27

แชร์ให้เพื่อน: