วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

แบบฟอร์มประเมิน

แบบฟอร์มประเมิน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15 KB. 10
2 แบบประเมินข้าราชการ 31 KB. 9
3 แบบประเมินพนักงานจ้าง 31 KB. 11
4 แบบเลื่อนขั้นข้าราชการ 98 KB. 10

แชร์ให้เพื่อน: