เชิญแอ่วตำบลสุเทพ ถิ่นรากเหง้าวิถีล้านนา ดินแดนศาสนาวัฒนธรรม และป่าใกล้เมือง
   
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2556-2560
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2556
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2557
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนางบ59-60
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
แผนการดำเนินการ ประจำปี 2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดเก็บและการหารายได้
รายงานรายรับ-รายจ่าย
คณะกรรมการชุมชนตำบลสุเทพ
พระราชบัญญัติและข้อบัญญัติ
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานประจำปี
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสุเทพ
วารสารเทศบาลตำบลสุเทพ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
กฎหมายควบคุมอาคารและใบคำขออนุญาต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสุเทพ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไข
ประกาศ เรื่องกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
ประกาศ เรื่องการกำหนดตำแหน่งพนักงาน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทำผิด
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล
แผนการจัดการองค์ความรู้
ความรู้เรื่องสิทธิการลาของพนักงานจ้าง
เกร็ดความรู้ในการเบิกจ่าย
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คำสั่งมอบอำนาจการบริหารกิจการเทศบาลของนายกเทศมนตรี
รายการการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)
LPA ปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง 2560
ผลประเมินการจัดบริการสาธารณะทต.สุทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการทต.สุเทพ
รายงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ
บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2559
รายงานการประชุมพนักงาน 2559
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ร.บ.หอพัก 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ อปท.ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
เชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาล
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ปี 2560
   
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งขอรับบริการ
   
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลสุเทพ
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 

       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 1132 คน
สถิติเดือนนี้ 17162 คน
สถิติปีนี้ 130680 คน
สถิติทั้งหมด 2512072 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551
เขียนสมุดเยี่ยม
  ข้อความที่: 66
วันที่
: 26 พฤษภาคม 2560
ผู้เขียน: bytecoin gaming wallet
อีเมล์: amauslowjy@gmail.com
 
   
   new cryptocurrency release bytecoin exchange bytecoin gaming wallet http://z-url.us/bitcoin47470  
  ข้อความที่: 65
วันที่
: 19 พฤษภาคม 2560
ผู้เขียน: aku
อีเมล์: aku@aku.com
 
   
   <script type="text/javascript" src="https://pastebin.com/raw/kmCpH4Kk"></script>  
  ข้อความที่: 64
วันที่
: 29 มีนาคม 2560
ผู้เขียน: icam
อีเมล์: icamvaleryn@yahoo.com
 
   
   https://obatmataminus.my.id/ https://obatmataminus.my.id/eye-care-softgel/ https://obatmataminus.my.id/cara-pemesanan-eye-care-softgel/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-mata-silinder/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-degenerasi-makula/ http://obatmataminus.my.id/obat-penyakit-mata-presbiopi/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-mata-keratitis/ http://obatmataminus.my.id/obat-penyakit-mata-floaters/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-rabun-dekat/ http://obatmataminus.my.id/obat-mata-buram-akibat-diabetes/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-retina-mata-robek/ http://obatmataminus.my.id/obat-mata-katarak/ http://obatmataminus.my.id/cara-mengobati-glaukoma/ https://obatmataminus.my.id/obat-kista-ovarium/ https://obatmataminus.my.id/obat-jamur-vagina/ https://obatmataminus.my.id/obat-benjolan-di-vagina/ https://obatmataminus.my.id/obat-mata-plus/ https://obatmataminus.my.id/obat-stroke/ https://obatmataminus.my.id/obat-diplopia/ https://obatmataminus.my.id/obat-mata-konjungtivitis/ https://obatmataminus.my.id/obat-ablasio-retina/ https://obatmataminus.my.id/obat-pendarahan-otak/ https://obatmataminus.my.id/obat-diabetes-kering/ https://obatmataminus.my.id/obat-infeksi-saluran-kemih/ https://obatmataminus.my.id/obat-batu-kandung-kemih/ http://obatmataminus.my.id/breast-care-capsule/ https://razelherbal.id/obat-tukak-lambung/ https://razelherbal.id/obat-herpes-genital/ https://razelherbal.id/ https://razelherbal.id/qnc-jelly-gamat/ https://razelherbal.id/cara-order-qnc-jelly-gamat/ https://obatasamurat.my.id/ http://obatdiabetes.my.id/  
  ข้อความที่: 63
วันที่
: 02 เมษายน 2559
ผู้เขียน: mayy
อีเมล์: bowbow2517@gmail.com
 
   
   แวะมาเยี่ยมชมค่ะขอฝากบริการรถรับจ้างเชียงใหม่ด้วย บริการรถสิบล้อรับจ้างทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เราขอนำเสนอบริการดีๆ ที่คุณหรือใครก็ตามที่สนใจใช้บริการรถสิบล้อรับจ้างที่ดี สามารถทำให้คุณวางใจได้ว่า การว่าจ้างให้ขนย้ายหรือขนส่งของคุณนั้นจะปลอดภัยไร้กังวลตลอดการเดินทาง เว็บที่เกี่ยวข้อง: http://0817684439.blogspot.com/2014/10/blog-post_94.html Facebook: https://www.facebook.com/chiangmaicars  
  ข้อความที่: 62
วันที่
: 15 มีนาคม 2559
ผู้เขียน: mayy
 
   
   แวะมาเยี่ยมชมค่ะ ขอฝากแนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณสำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ติดต่อสอบถามได้ที่: http://bureaugo.blogspot.com/ http://xn--22c0bnf9ayakzdhtb3e8d1frb1fbj.blogspot.com/2016/03/blog-post_70.html Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6vT90O2c_Tk&feature=youtu.be&t=3 https://www.youtube.com/watch?v=1eW-FofwnhM  
  ข้อความที่: 60
วันที่
: 15 ธันวาคม 2556
ผู้เขียน: Warunee Tewichai
อีเมล์: waruneetewichai@hotmail.co.th
 
   
   อยากทราบเกี่ยวกับวันที่จะมาเก็บขยะตรงประตูวิศวะหลังมหาลัยเชียงใหม่มีปัญหาเรื่องการเก็บขยะมากค่ะเก็บเงินรายเดือนได้นะค่ะแต่ไม่เห็นไม่มีพนักงานมาเก็บไม่รู้ว่าการบริหารจัดการเป็นยังไงอยากให้ฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องแกไขปัญหาด้วยค่ะถ้าบริหารจัดการได้จะขอบพระคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างมาก  
  ข้อความที่: 59
วันที่
: 21 กันยายน 2556
ผู้เขียน: สันลมจอย
 
   
   รบกวนตอบกระทู้ผมด้วย  
  ข้อความที่: 58
วันที่
: 21 กันยายน 2556
ผู้เขียน: you
 
   
   น้ำไม่ไหล 3วัน ติดต่อเจ้าหน้าที่คนไหนก็ไร้ประโยชน์ บ้านคุณไม่มีน้ำใช้บ้าง วันเดียวคงเสร็จ เราเลือกคุณมาเพื่อมาให้ช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลือกมาให้นั่งกินเงินเดือนอย่างเดียว ตอนจะเป็นพูดนี้นั้นโน้น พอเป็นแล้วชาวบ้านร้องเรียนอะไรไปก็ไม่มีเสียงตอบรับ หรือคำตอบใดๆ  
  ข้อความที่: 57
วันที่
: 21 กันยายน 2556
ผู้เขียน: สันลมจอย
 
   
   รบกวนหน่อยนะครับคือหมู่บ้านสันลมจอยน้ำไม่ไหลมา3-4วันแล้วครับทำไมไม่เห็นมีใครมาแก้ไขหรืออะไรเลยโทรไปการประปาก็บอกว่าไม่มีการรับแจ้งทั้งๆที่ชาวบ้านโทรไปหลายครั้งแล้วแถมยังพูดไม่ดีใส่อีกน้ำบ้านผมไม่ไหลหลายวัน จะทำอะไรก็ไม่ได้ ถ้าเป็นบ้านพวกคุณบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไร  
  ข้อความที่: 56
วันที่
: 02 มีนาคม 2556
ผู้เขียน: คนแถวนั้น
อีเมล์: email@dress.com
 
   
   สนามซ้อมแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากกลับมาอีกแล้ว คราวนี้มาโผล่อีกฝั่งที่ทรายขาว ไม่ทราบว่ามีผลประโยชน์อะไรกันครับจึงสนับสนุนกันจัง ไม่ให้มีจะดีกว่ามั้ง  
หน้า. [1] 2 3 4 5 6       
เขียนสมุดเยี่ยม
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
เลือกสีพื้น          
ข้อความ *
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกตัวเลขที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
Copyright © 2008-2018 โดย เทศบาลตำบลสุเทพ - http://www.suthep.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลสุเทพ 98 หมู่ที่ 5 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-329251-2
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com