วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์เรื่อง มลพิษทางอากาศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 8 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 21 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 32 ครั้ง

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 34 ครั้ง