วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

อ่าน 60 ครั้ง

งานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

อ่าน 54 ครั้ง