วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์เรื่อง มลพิษทางอากาศ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 85 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 94 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 112 ครั้ง

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 121 ครั้ง