วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 138 ครั้ง

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

อ่าน 152 ครั้ง

รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

วันที่ 9 มกราคม 2562

อ่าน 100 ครั้ง