วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

msgสายตรงนายก

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

อ่าน 77 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

อ่าน 66 ครั้ง