วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พัฒนาศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอุโมงค์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 19 ครั้ง

ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลโคกกลอย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 42 ครั้ง

กิจกรรมทำแนวกันไฟบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 43 ครั้ง