วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2563

วันที่ 30 เมษายน 2563

อ่าน 44 ครั้ง

ทต.สุเทพ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

วันที่ 29 เมษายน 2563

อ่าน 45 ครั้ง

ทต. สุเทพมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน

วันที่ 28 เมษายน 2563

อ่าน 19 ครั้ง