วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทำแนวกันไฟบ้านดอยปุย หมู่ที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 66 ครั้ง

โครงการเทศบาลตำบลสุเทพพบปะประชาชน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่าน 59 ครั้ง

ทต.สุเทพ จัด Safety Zone

วันที่ 15 มกราคม 2563

อ่าน 59 ครั้ง