วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 359,000 (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

  • วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  • อ่าน 214 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 935 KB. 70

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: