วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเชื่อมถนน คสล.เดิมถึงบ้านเลขที่ 168/4 บ้านทรายคำ หมู่ทีึ่ี 15

  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
  • อ่าน 136 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: