วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี 2562

  • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 256 ครั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่า ประจำปี 2562 โดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้ผู้อบรมสามารถสังเกต รู้ทัน ยับยั้ง และป้องกันไฟป่าได้อย่างถูกวิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ หมู่ที่5 ตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: