วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off)

  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 238 ครั้ง

23 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลสุเทพเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick off) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และจิตอาสาเพื่อร่วมกันทำแนวกันไฟต้านภัยหมอกควันและไฟป่า ณ เชิงวัดพระธาตุดอยดำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: