วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์เรื่อง มลพิษทางอากาศ

  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 174 ครั้ง

ในเชียงใหม่บางพื้นที่ยังคงมีปริมาณฝุ่นที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลสุเทพขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน " 61 วัน ไม่เผา " โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เป็นวิธีเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย

ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: