วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่

  • วันที่ 1 มีนาคม 2562
  • อ่าน 217 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี

,นางวันเพ็ญ ธรรมเทศน์ รองนายกเทศมนตรี และนางสุภา รอดจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรี

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 31 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่

ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: