วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยน กำหนดการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

  • วันที่ 25 เมษายน 2562
  • อ่าน 236 ครั้ง

แจ้งเปลี่ยน กำหนดการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: