วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่นเกมส์" ประจำปี 2562

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 288 ครั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้ง 10 อปท. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเกมส์ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเยาวชนของแต่ละท้องถิ่น โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การแข่งขันกีฬา ?ท้องถิ่นเกมส์? ประกอบด้วยผู้ลงนามได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองหอย และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

สำหรับพิธีปิดกีฬาประชาชนท้องถิ่นเกมส์จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30-21.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: