วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีปิดกีฬาประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นเกมส์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 216 ครั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ทั้ง 10 อปท. จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเกมส์ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนและเยาวชนของแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองหอย และองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

โดยในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ได้จัดพิธีปิดกีฬาประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ท้องถิ่นเกมส์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ ได้รับเกียรติจากนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันประจำปี 2562

หลังจากนั้น นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ทำการมอบธงกีฬาเจ้าภาพ เพื่อส่งต่อให้แก่ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นเกมส์ ประจำปี 2563 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: