วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานควบคุมจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล)จากท่าอากาศยานเชียงใหม่

  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • อ่าน 106 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: