วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย สำหรับเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย

  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 160 ครั้ง

17 พฤษภาคม 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย สำหรับเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ

โดยระหว่างวันที่ 11 ? 27 เมษายน 2562 พื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นจำนวน 3 ครั้งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก้วได้เกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจำนวน 3 หลังคาเรือน

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพหมู่ที่ 4, 6, 7, 11, 13, 15 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 4 จำนวน 20 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 7 จำนวน 3 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 11 จำนวน 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 13 จำนวน 5 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 15 จำนวน 3 หลังคาเรือน

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562 น. เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพหมู่ 6, 10, 15 ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลังคาเรือน, หมู่ที่ 15 จำนวน 1 หลังคาเรือน

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้วโดยมีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทั้งสิ้น 39 ราย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: