วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ

  • วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
  • อ่าน 251 ครั้ง

30 พฤษภาคม 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศ โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธ์และกล้าไม้ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกเพาะกล้าไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสันลมจอย เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: