วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 379 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณที่ทำการ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ดังกล่าวเปิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการด้านงานสวัสดิการของคนพิการทั่วไป และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: