วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกสุเทพฯ มีมาตรการขั้นเด็ดขาดกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เขตดอยปุย

  • วันที่ 13 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 273 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี ออกพื้นที่เพื่อพบปะกับประชาชนบ้านดอยปุยหมู่ที่ 11 ตำบลสุเทพ เนื่องจากได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จึงได้มีการประสานกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มอสม. เพื่อเร่งดำเนินการในการป้องกันและยับยั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย โดยนางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขจังหวัด ได้เข้าบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ พร้อมกันนี้นายธัญศักดิ์แสงศรีจันทร์ ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ทำการมอบยากันยุงพร้อมทรายอะเบทให้แก่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน และในวันพรุ่งนี้ (14 มิถุนายน ) จะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย โดยในเวลา 8.00 น. จะทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงโดยทั่ว และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: