วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปี 2562

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 209 ครั้ง

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นายธัญศักด์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ ?ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น? ประจำปี 2562 โดยว่าที่ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. แกนนำหมู่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนบ้านห้วยทราย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ และพนักงานเทศบาล ร่วมกันเดินประชาสัมพันธ์ ออกจากลานวัฒนธรรมไปยังเส้นทางต่างๆ และร่วมทำกิจกรรม Big Clean ในหมู่บ้าน โรงเรียน ทั้ง 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: