วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเร่งดำเนินการติดตั้ง

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 264 ครั้ง

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมนายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรี ,ว่าที่ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาล ,นายพยับ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายสุรกานต์ เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และเร่งดำเนินการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณแยกไฟแดงเข้าวัดอุโมงค์

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: