วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้คัดเลือกให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2562

  • วันที่ 28 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 708 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง เลื่อนการประกาศผลภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้คัดเลือกให้บริการสาธารณสุขภายในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ ประจำปีงบประมาณ 2562

จากเดิมวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

เปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: