วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลธรรมดาให้บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 660 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลธรรมดาให้บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ 3.09 MB. 449

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: