วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานตรวจแถวลูกเสือนักเรียนในเขตตำบลสุเทพ

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 278 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานตรวจแถวลูกเสือนักเรียนในเขตตำบลสุเทพ 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ เนื่องในวันลูกเสือลูกโลก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: