วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง การประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 บ้านสันลมจอย บริเวณอ่างแฝดเชื่อมถนนเดิมถึงบริเวณลานทราย จำนวน 2 ช่วง ตำบลสุเทพ

  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 230 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ 1.25 MB. 83
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง 589 KB. 55
3 ราคากลาง 1.68 MB. 131
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 6.27 MB. 77

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: