วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 420 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: