วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2562/63

  • วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
  • อ่าน 207 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2562/63 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

http://www.ricethailand.go.th/web/images/Announce/plan_maket2562-2563.pdf?fbclid=IwAR13AEZJGW3tFsdhFWQkG61OJXvGZ2j_1jkKifIS8GnAzgTWWZh2NeXpydQ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: