วิสัยทัศน์ (VISION): ตำบลสุเทพมุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งประชาสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว สุขภาวะ และความผาสุกของประชาชน
ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ - นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ ประชาสัมพันธ์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

  • วันที่ 9 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 82 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ ขอประชาสัมพันธ์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

19,21 ส.ค. หมู่ 11,12 ณ บ้านดอยปุย
23 ส.ค. หมู่ที่.9 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ดอยสุเทพ
26 ส.ค. หมู่ที่ 1,2,3,4 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ
30 ส.ค. หมู่ที่ 5,6,7,8 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ
2 ก.ย. หมู่ที่ 10,13,14,15 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลสุเทพ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: